Ενημέρωση επενδυτών - άρθρο

  • Aa
επιστροφή

Οικονομικό ημερολόγιο 2018

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης της Εταιρίας και ανάρτησης του Οικονομικού Ημερολογίου του
έτους 2018 στις 27.04.2018, και στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και
σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ
ανακοινώνει νέα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 αντί
για την Πέμπτη 07 Ιουνίου 2018.
επιστροφή