Υποδομές & Επενδύσεις

  • Aa

Η Creta Farms είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και μία καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής.

Ακολουθώντας σταθερή και μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων σε  υπερσύγχρονες υποδομές, η Creta Farms διασφαλίζει την παροχή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Πραγματοποιώντας κάθε χρόνο υψηλού κόστους επενδύσεις, η Creta Farms βαδίζει σε δύο βασικούς άξονες ανάπτυξης: από τη μία διασφαλίζει την προσφορά προϊόντων σταθερά υψηλής ποιότητας στο καταναλωτικό κοινό ενώ από την άλλη προστατεύει το περιβάλλον ακολουθώντας αυστηρά «πράσινη» πολιτική μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων.